Πρωτάθλημα 2017

Βαθμολογία

 
 

Κατηγορία MONO Β

Θέση Συμμετοχές Βαθμολογία Αγώνων Σύνολα Βαθμών
1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος Αθρ. 5/7 Αγών.
1ος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 92 100 - 96 96 100   484  
2ος ΖΑΧΑΡΙΑΣ 100 92 92 92 - 88   464  
3ος ΛΙΓΚΑΣ 96 88 88 88 84 -   444  
4ος ΜΑΟΦΗΣ - - 100 100 100 96   396  
5ος ΜΑΝΤΙΚΑΣ - 96 96 - 92 92   376  
6ος ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ - - - - 88 -   88  
7ος                 0  
8ος                 0  
9ος                 0  
10ος                 0  
11ος                 0  
12ος                 0  
                     
                     
 

Κατηγορία FSR-O27

Θέση Συμμετοχές Βαθμολογία Αγώνων Σύνολα Βαθμών
1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος Αθρ. 5/7 Αγών.
1ος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 100 92 - 96 100 100   488  
2ος ΧΕΛΜΗΣ 92 96 - 100 96 88   472  
3ος ΛΙΓΚΑΣ 88 100 - 88 92 92   460  
4ος ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΣ 96 - - - 84 96   276  
5ος ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΗΣ - - - 92 88 -   180  
6ος                 0  
7ος                 0  
8ος                 0  
9ος                 0  
10ος                 0  
11ος                 0  
12ος                 0  
                     
 

Κατηγορία HYDRO B

Θέση Συμμετοχές Βαθμολογία Αγώνων Σύνολα Βαθμών
1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος Αθρ. 5/7 Αγών.
1ος ΣΑΚΑΝΤΑΡΗΣ 92 100 100 96 100 -   488  
2ος ΚΑΤΙΡΤΖΗΣ 100 88 96 100 88 -   472  
3ος ΓΑΛΛΟΣ 96 96 88 92 96 -   468  
4ος ΖΑΧΑΡΙΑΣ - 92 92 - - -   184  
5ος ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ - - - - 92 -   92  
6ος                 0  
7ος                 0  
8ος                 0  
9ος                 0  
10ος                 0  
11ος                 0  
12ος                 0