2ος Αγώνας 3 Απριλίου 2016

Mono B

Θέση Επώνυμο Προκριματικοί Άθρ. Γύροι Βαθμοί
Α Β Γ 2/3 Τελικού Αγώνα
1 Μαόφης 14 17 15 32 - 100
2 Κωνσταντίνου 9 14 12 26 - 96
3 Ζαχαρίας 13 10 6 23 - 92
4 Αργυριάδης 11 10 12 23 - 88
5              
6              
                 
                 

HYDRO B

Θέση Επώνυμο Προκριματικοί Άθρ. Γύροι Βαθμοί
Α Β Γ 2/3 Τελικού Αγώνα
1 Σακαντάρης 12 12 13 25 - 100
2 Αργυριάδης 12 0 9 21 - 96
3 Γάλλος 9 8 5 17 - 92
4 Τερεζάκης 8 1 6 14 - 88
5 Ζαχαρίας 1 0 0 0 - 84
6 Κατιρτζής 0 0 0 0 - 0
               
                 
                 

FSR-O 27

Θέση Επώνυμο Προκριματικοί Άθρ. Γύροι Βαθμοί
Α Β Γ 2/3 Τελικού Αγώνα
1 Χέλμης 12 13 18 31   100
2 Καραγιαννίδης 3 20 1 23   96
3 Κυρίος 14 3 0 17   92
4 Μεσολογγίτης 0 0 1 1   88
5 Δρακουλάκος 0 0 0 0   0
6              
7