5ος Αγώνας 16 Οκτωβρίου 2016

Βαθμολογία Πρωταθλήματος 2016

Αποτελέσματα Κατηγορίας MONO B

 
 
Θέση Επώνυμο Προκριματικοί Άθρ. Γύροι Βαθμοί
Α Β Γ 2/3 Τελικού Αγώνα
1 Μαόφης 22 20 15 42   100
2 Ζαχαρίας 20 19 12 39   96
3 Μάντικας 22 16 12 38   92
4 Κοσμίδης 20 18 15 38   88
5 Κωνσταντίνου 19 15 5 34   84
6 Αργυριάδης 18 13 10 31   82
7 Λίγκας 14 0 9 23   80
                 
                 

Αποτελέσματα Κατηγορίας FSR-O 27

 
 
Θέση Επώνυμο Προκριματικοί Άθρ. Γύροι Βαθμοί
Α Β Γ 2/3 Τελικού Αγώνα
1 Καραγιαννίδης 29 14 11 43   100
2 Κυρίος 17 21 6 38   96
3 Ευσταθίου 15 21 0 36   92
4 Χέλμης 23 0 11 34   88
5 Μεσολογγίτης 4 8 0 12   84
6              
7              
8              
                 
                 

Αποτελέσματα Κατηγορίας HYDRO B

                 
 
Θέση Επώνυμο Προκριματικοί Άθρ. Γύροι Βαθμοί
Α Β Γ 2/3 Τελικού Αγώνα
1 Κατιρτζής 18 17 12 35 - 100
2 Σακαντάρης 17 8 4 25 - 96
3 Γάλλος 14 9 10 24 - 92
4 Αργυριάδης 8 13 5 21 - 88
5              
6              
12