6ος Αγώνας 13 Νοεμβρίου 2016

Κατηγορία MONO B

 
 
Θέση Επώνυμο Προκριματικοί Άθρ. Γύροι Βαθμοί
Α Β Γ 2/3 Τελικού Αγώνα
1 Κωνσταντίνου 19 21 26 47 - 100
2 Μάντικας 20 21 24 45 - 96
3 Μαόφης 22 23 1 45 - 92
4 Ζαχαρίας 20 21 17 41 - 88
5 Αργυριάδης 18 17 19 37 - 84
6              
7              
                 
                 

Κατηγορία FSR-O 27

 
 
Θέση Επώνυμο Προκριματικοί Άθρ. Γύροι Βαθμοί
Α Β Γ 2/3 Τελικού Αγώνα
1 Καραγιαννίδης 30 31 30 61 - 100
2 Χέλμης 1 15 26 41 - 96
3 Δρακουλάκος 5 5 27 32 - 92
4 Μεσολογγίτης 0 10 9 19 - 88
5              
6              
7              
8              
                 
                 

Κατηγορία HYDRO B

                 
 
Θέση Επώνυμο Προκριματικοί Άθρ. Γύροι Βαθμοί
Α Β Γ 2/3 Τελικού Αγώνα
1 Κατιρτζής 17 17 19 36 - 100
2 Αργυριάδης 11 17 14 31 - 96
3 Σακαντάρης 1 16 15 31 - 92
4 Γάλλος 7 12 0 19 - 88
5              
6              
12