7ος Αγώνας 4 Δεκεμβρίου 2016

Αποτελέσματα Κατηγορίας MONO B

Θέση Επώνυμο Προκριματικοί Άθρ. Γύροι Βαθμοί
Α Β Γ 2/3 Τελικού Αγώνα
1 Ζαχαρίας 19 20 19 39 - 100
2 Μαόφης 20 19 18 39 - 96
3 Κοσμίδης 13 20 19 39 - 92
4 Κωνσταντίνου 19 19 19 38 - 88
5 Αργυριάδης 15 13 10 28 - 84
6              
7              
                 
 
 

Αποτελέσματα Κατηγορίας FSR-O 27

Θέση Επώνυμο Προκριματικοί Άθρ. Γύροι Βαθμοί
Α Β Γ 2/3 Τελικού Αγώνα
1 Καραγιαννίδης 29 31 27 60 - 100
2 Κυρίος 16 25 23 48 - 96
3 Δρακουλάκος 22 24 22 46 - 92
4 Χέλμης 10 27 7 37 - 88
5 Μεσολογγίτης 0 12 8 20   84
6              
7              
8              
                 
 
                 

Αποτελέσματα Κατηγορίας HYDRO B

Θέση Επώνυμο Προκριματικοί Άθρ. Γύροι Βαθμοί
Α Β Γ 2/3 Τελικού Αγώνα
1 Σακαντάρης 17 16 7 33 - 100
2 Κατιρτζής 12 17 15 32 - 96
3 Αργυριάδης 15 2 13 28 - 92
4 Γάλλος 10 12 3 22 - 88
5 Ζαχαρίας 1 0 0 1   84
6              
12              

 

Αποτελεσματα 7ου (4-12-16).pdf