2ος Αγώνας (30 Απριλίου 2017)

Mono B

  Επώνυμο Όνομα Προκριματικοί Άθρ. Γύροι Βαθμοί
Α Β Γ 2/3 Τελικού Αγώνα
1 Κωνσταντίνου Τάσος 0 15 14 29 - 100
2 Μάντικας Αντώνης 15 12 13 28 - 96
3 Ζαχαρίας Γιώργος 14 13 14 28 - 92
4 Λίγκας Θοδωρής 15 0 0 15 - 88
5             - 84
6                
7                
8                
                 

FSR-O27

  Επώνυμο Όνομα Προκριματικοί Άθρ. Γύροι Βαθμοί
Α Β Γ 2/3 Τελικού Αγώνα
1 Λίγκας Θοδωρής 20 20 0 40 - 100
2 Χέλμης Γιώργος 2 3 19 22 - 96
3 Καραγιαννίδης Νίκος 8 4 3 12 - 92
4             - 88
5               84
6                
7                
8                
                 

HYDRO B

  Επώνυμο Όνομα Προκριματικοί Άθρ. Γύροι Βαθμοί
Α Β Γ 2/3 Τελικού Αγώνα
1 Σακαντάρης Στέλλιος 15 8 4 23 - 100
2 Γάλλος Κων/νος 0 12 9 21 - 96
3 Ζαχαρίας Γιώργος 12 4 0 16 - 92
4 Κατιρτζής Δημήτρης 5 6 9 15 - 88
5             - 84
6                
7                
8