2011 - 2012

Με κόκκινο χρώμα οι 2 από τους 7 αγώνες  που δεν προσμετρούν στη βαθμολογία του πρωταθλήματος

 

Βαθμολογία κατηγορίας Deep-Vee Gas
  1ος Αγώνας 2ος Αγώνας 3ος Αγώνας 4ος Αγώνας 5ος Αγώνας 6ος Αγώνας 7ος αγώνας Σύνολο Τελική κατάταξη
Καραγιαννίδης 10   15 25 25 25 25 125 115
Δρακουλάκος 12 25 25 18 10 18 18 126 104
Χέλμης 25   18 10 12 12 10 87 77
Ευσταθίου 8 18   8 18 12 15 79 71
Ζευγώλης   15   15 15   8 53 53
Κότσανης 15 10 12       12 49 49
Καννάς       12   15   27 27
Αργυρίου 18 8           26 26
Κακούσης     10   8     18 18
Γεωργίου   12           12 12
Κούκης           12   12 12

 

Βαθμολογία κατηγορίας Catamaran Gas
  1ος Αγώνας 2ος Αγώνας 3ος Αγώνας 4ος Αγώνας 5ος Αγώνας 6ος Αγώνας 7ος αγώνας Σύνολο Τελική κατάταξη
Χέλμης 18 18 25 15 25 18 25 144 111
Ευσταθίου 25 15   25 18 10 18 111 101
Καφιέρης 12 25 18 12 15 25 15 122 98
Κότσανης 10 10 12 18   12 12 74 64
Κακούσης 15     10 15 8 10 58 58
Καραγιαννίδης     15         15 15
Κανάς           15   15 15
Γεωργίου   12           12 12

 

Βαθμολογία κατηγορίας Mono-2 Ηλεκτρικά
  1ος Αγώνας 2ος Αγώνας 3ος Αγώνας 4ος Αγώνας 5ος Αγώνας 6ος Αγώνας 7ος αγώνας Σύνολο Τελική κατάταξη
Τερεζάκης 15 15 12 12 15 25 25 119 95
Καφιέρης 18 12 25 15 10 15 12 107 85
Αργυριάδης     18 25 12 18   73 73
Κότσανης 10   15 18   12 10 65 65
Καραγιαννίδης 12       18 8 18 56 56
Γεωργίου   25     25     50 50
Πετρόπουλος   18       10   28 28
Μαόφης 25             25 25
Καββαδάς     10 10       20 20
Δοξάκης             15 15 15
Κριτσώνης   10           10 10

 

Βαθμολογία κατηγορίας Catamaran Ηλεκτρικά
  1ος Αγώνας 2ος Αγώνας 3ος Αγώνας 4ος Αγώνας 5ος Αγώνας 6ος Αγώνας 7ος αγώνας Σύνολο Τελική κατάταξη
Καφιέρης 25 25   25 25     100 100
Γάλλος   18   18 18     54 54
Κότσανης 18 12   12       42 42
Αργυριάδης       10 12     22 22
Πετρόπουλος   15           15 15
Καραμήτρος       15       15 15
Γεωργίου         15     15 15