Πρωτάθλημα 2013-2014

 

Βαθμολογία κατηγορίας FSR-O27 Mono
  1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος Αθρ. 5/7 Αγών.
Ζευγώλης 18 25 18 - 12 25 15 113 101
Καραγιαννίδης 0 12 25 18 25 18 0 98 98
Δρακουλάκος 25 18 15 - 18 10 8 94 86
Χέλμης 10 0 12 15 15 12 18 82 72
Λίγκας 8 15 - 25 8 8 - 64 64
Κακούσης 15 10 10 12 10 0 0 57 57
Μαρινάκης 12 8 - - - - 10 30 30
Κανάς - - - - - - 25 25 25
Ευσταθίου - - - - - 15 0 15 15
Καφιέρης - - - - - - 0 0 0
                   
                   
Βαθμολογία κατηγορίας FSR-O35 Catamaran
  1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος Αθρ. 5/7 Αγών.
Ζευγώλης 15 25 25 - 25 18 - 108 108
Καφιέρης 25 18 18 - 18 15 - 94 94
Χέλμης 18 15 12 - 15 25 - 85 85
Κακούσης 10 12 15 - 12 0 - 49 49
Καραγιαννίδης 8 0 0 - 0 0 - 8 8
                   
                   
                   
                   
Βαθμολογία κατηγορίας Mono-2 Ηλεκτρικά
  1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος Αθρ. 5/7 Αγών.
Μπερκέτης - 25 25 18 15 25 15 123 108
Τερεζάκης 25 18 15 15 25 18 12 128 101
Αργυριάδης 18 12 10 12 - 15 8 75 67
Καφιέρης 10 15 12 - 18 12 0 67 67
Ζακυνθινός - 10 18 25 - - 0 53 53
Μεσολογγίτης 8 - - 8 12 0 10 38 38
Κωνσταντίνου - - - - - - 25 25 25
 Μάντικας - - - - - 0 18 18 18
Κακούσης - - 8 0 10 - - 18 18
Σελαμσίζογλου 15 - - - - - - 15 15
Παντελάκης 12 - - - - - - 12 12
Μαόφης - - - 10 - - - 10 10
Κουρσάρης - - - - - 10 - 10 10
Μαρινάκης Μ. - - - - - 8 - 8 8
Καραγιαννίδης - - - 8 - - - 8 8
Ζευγώλης 8 - - - - - - 8 8