Πρωτάθλημα 2014-2015

Τελική Βαθμολογία

 

Κατηγορία MONO Β (Ηλεκτρικά)

Θέση
Συμμετοχές
Βαθμολογία Αγώνων
Σύνολα Βαθμών
 
Επώνυμο
1ος
2ος
3ος
4ος
5ος
6ος
7ος
Αθρ.
5/7 Αγών.
1ος
Μαόφης
88
80
96
100
84
100
100
648
484
2ος
Τσιάβος
92
82
88
92
100
92
92
638
468
3ος
Τερεζάκης
100
92
92
82
88
-
82
536
454
4ος
Κωνσταντίνου
82
84
82
96
92
84
96
616
452
5ος
Αργυριάδης
84
88
76
84
96
82
88
598
440
6ος
Μάντικας
74
73
78
88
-
96
-
409
409
7ος
Μπερκέτης
-
100
100
-
78
-
-
278
278
8ος
Κουρσάρης
96
78
84
-
-
-
-
258
258
9ος
Λίγκας
-
96
80
80
-
-
-
256
256
10ος
Μακρής
-
-
-
-
82
88
84
254
254
11ος
Καραγιαννίδης
73
-
-
78
80
-
-
231
231
12ος
Κακούσης
80
74
73
-
-
-
-
227
227
13ος
Καφιέρης
76
-
74
-
-
-
-
150
150
14ος
Μεσολογγίτης
-
-
-
-
-
80
-
80
80
15ος
Κατριτζής
78
-
-
-
-
-
-
78
78
16ος
Μαρινάκης
-
76
-
-
-
-
-
76
76
                     
                     
 

Κατηγορία FSR-O27 Mono

Θέση
Συμμετοχές
Βαθμολογία Αγώνων
Σύνολα Βαθμών
 
Επώνυμο
1ος
2ος
3ος
4ος
5ος
6ος
7ος
Αθρ.
5/7 Αγών.
1ος
Ζευγώλης
100
80
84
88
100
80
96
628
468
2ος
Κανάς
92
100
82
80
92
96
84
626
464
3ος
Κακούσης
96
96
80
82
96
-
-
450
450
4ος
Δρακουλάκος
84
-
96
100
82
82
82
526
444
5ος
Αργυρίου
76
84
100
92
74
-
88
514
440
6ος
Καραγιαννίδης
82
78
76
96
78
100
80
590
436
7ος
Κουκής
-
82
92
76
80
0
100
430
430
8ος
Ευσταθίου
80
88
78
72
73
88
-
479
407
9ος
Χέλμης
88
-
-
84
-
84
92
348
348
10ος
Μεσολογγίτης
74
92
-
73
76
-
-
315
315
11ος
Καφούρος
78
74
0
74
84
-
-
310
310
12ος
Λίγκας
-
-
88
0
88
-
-
176
176
13ος
Κυρίος
-
-
-
78
-
92
-
170
170
14ος
Δημητριάδης
-
76
-
-
-
-
-
76
76
                     
 

Κατηγορία HYDRO B (Ηλεκτρικά)

Θέση
Συμμετοχές
Βαθμολογία Αγώνων
Σύνολα Βαθμών
 
Επώνυμο
1ος
2ος
3ος
4ος
5ος
6ος
7ος
Αθρ.
5/7 Αγών.
1ος
Τερεζάκης
100
96
82
100
96
84
88
646
480
2ος
Σακαντάρης
82
100
100
84
100
88
84
638
472
3ος
Αργυριάδης
96
84
80
88
92
96
96
632
468
4ος
Μακρής
92
-
92
-
84
100
100
468
468
5ος
Γάλλος
88
92
96
96
88
92
82
634
464
6ος
Κουρσάρης
80
88
88
-
-
-
-
256
256
7ος
Τσιάβος
-
-
-
92
-
-
92
184
184
8ος
Καφιέρης
84
-
84
-
-
-
-
168
168
9ος
Ζαχαρίας
-
-
-
-
-
82
80
162
162
                     
 

Κατηγορία FSR-Η35 Catamaran

Θέση
Συμμετοχές
Βαθμολογία Αγώνων
Σύνολα Βαθμών
 
Επώνυμο
1ος
2ος
3ος
4ος
5ος
6ος
7ος
Αθρ.
5/7 Αγών.
1ος
Ζευγώλης
96
92
96
92
100
100
-
576
484
2ος
Αργυρίου
100
100
92
96
88
-
-
476
476
3ος
Κακούσης
92
96
100
82
84
-
-
454
454
4ος
Κουκής
-
88
88
80
96
84
-
436
436
5ος
Ευσταθίου
-
84
-
100
92
96
-
372
372
6ος
Χέλμης
-
82
-
-
-
92
-
174
174
7ος
Κανάς
-
84
-
88
0
-
-
172
172
8ος
Παπαδόπουλος
88
-
-
-
-
-
-
88
88
9ος
Κυρίος
-
-
-
-
-
88
-
88
88
10ος
Καφιέρης
84
-
-
-
-
-
-
84
84
11ος
Κατριτζής
-
-
-
84
-
-
-
84
84

 
 
Τελική Βαθμολογία 2014-15.pdf