Πρωτάθλημα 2016

Τελική Βαθμολογία

 

Κατηγορία MONO Β

Θέση Συμμετοχές Βαθμολογία Αγώνων Σύνολα Βαθμών
1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος Αθρ. 5/7 Αγών.
1ος Μαόφης 96 100 100 100 100 92 96 684 496
2ος Κωνσταντίνου 100 96 92 96 84 100 88 656 484
3ος Ζαχαρίας 88 92 96 - 96 88 100 560 472
4ος Κοσμίδης 92 - 88 92 88 - 92 452 452
5ος Αργυριάδης 84 88 - 88 82 84 84 510 428
6ος Μάντικας - - - - 92 96 - 188 188
7ος Λίγκας - - 84 - 80 - - 164 164
8ος Κακούσης - - - 84 - - - 84 84
9ος                 0  
10ος                 0  
11ος                 0  
12ος                 0  
                     
                     
 

Κατηγορία FSR-O27

Θέση Συμμετοχές Βαθμολογία Αγώνων Σύνολα Βαθμών
1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος Αθρ. 5/7 Αγών.
1ος Καραγιαννίδης 92 96 100 92 100 100 100 680 496
2ος Χέλμης 88 100 84 96 88 96 88 640 468
3ος Κυρίος - 92 92 88 96 - 96 464 464
4ος Μεσολογγίτης - 88 88 82 84 88 84 514 432
5ος Ευσταθίου 100 - 96 84 92 - - 372 372
6ος Δρακουλάκος - 0 82 100 - 94 92 368 368
7ος Λίγκας 96 - 80 - - - - 176 176
8ος                 0  
9ος                 0  
10ος                 0  
11ος                 0  
12ος                 0  
                     
 

Κατηγορία HYDRO B

Θέση Συμμετοχές Βαθμολογία Αγώνων Σύνολα Βαθμών
1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος Αθρ. 5/7 Αγών.
1ος Σακαντάρης 100 100 - 88 96 92 100 576 488
2ος Αργυριάδης 96 96 - 100 88 96 92 568 480
3ος Γάλλος 88 92 - 84 92 88 88 532 448
4ος Κατιρτζής - 0 - 96 100 100 96 392 392
5ος Ζαχαρίας 92 84 - - - - 84 260 260
6ος Τερεζάκης - 88 - 92 - - - 180 180
7ος                 0  
8ος                 0  
9ος                 0  
10ος                 0  
11ος                 0  
12ος                 0