Δήλωση Συμμετοχής

Εδω μπορούν εναλλακτικά να δηλώνονται η να ακυρώνονται συμμετοχές.Πρίν την έναρξη κάθε πρωταθλήματος υποβάλεται οπωσδήποτε απλή ή μόνιμη συμμετοχή Στη συνέχεια (δήλωση για επόμενους αγώνες) απαιτείται μονο στη περίπτωση απλής ή αν αλλάξουν στοιχεία (πχ.Συχνότητα τηλεκατεύθυνσης).
Στη περίπτωση που πρόκειται για μόνιμη συμμετοχή δεν χρειάζεται νέα δήλωση για όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος παρά μόνο υποβολή της δεύτερης φόρμας σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής για τον συγκεκριμένο αγώνα.Η ακύρωση συμμετοχής μπορεί να υποβληθεί και για απλή συμμετοχή.
Οι φόρμες απλής συμμετοχής η ακύρωσης υποβάλλονται στο χρονικό διάστημα μεταξύ δύο αγώνων (με εξαίρεση τον πρώτο) και οπωσδήποτε μέχρι το μεσημέρι της προηγούμενης του αγώνα ημέρας και αφορούν μόνο τον επικείμενο αγώνα.
 
 
Οι δηλώσεις συμμετοχής μέσω της παρακάτω φόρμας ή του E-Mail  teamhmbc@gmail.com βοηθούν σημαντικά στο σωστό προγραμματισμό των αγώνων ωστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις και άλλα προβλήματα (πχ συχνοτήτων,αριθμών σκαφων κλπ) κατα τη διεξαγωγή τους.
 
Οι δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται μετά τη δημοσίευση του προγράμματος αγώνων κάθε πρωταθλήματος
Παρακαλούμε δείξτε ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση.
 
 

1.Δήλωση Συμμετοχής

Παρακαλούμε συμπληρώστε τις παρακάτω πληροφορίες:

Ακύρωση συμμετοχής

Παρακαλούμε συμπληρώστε τις παρακάτω πληροφορίες: