Πρόγραμμα Αγωνιστικής Ημέρας

 

Σκοπός της σελίδας είναι η ενημέρωση για το πρόγραμμα του προσεχούς αγώνα σύμφωνα με τις Δήλωσεις Συμμετοχής  μέχρι την ανάρτησή της.Το τελικό πρόγραμμα ανακοινώνεται μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων συμμετοχής την ημέρα του αγώνα.

 

7ος Αγώνας 2017

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ    : 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ : 

Ωρα λήξης συμμετοχών 09:30

 
 

Ελεύθερες δοκιμές πέραν των προγραμματισμένων μπορούν να γίνονται μόνο μετά απο συνεννόηση με τη Γραμματεία