Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2014

Εχουν αναρτηθεί συμπληρωματικοί κανονισμοί (Συμπληρωματικοί Κανονισμοί Αγώνων_2014-15.pdf) με ισχύ απο τον  αγώνα της Κυριακής 16 Νοεμβρίου 2014.Οι κανονισμοί αυτοί αφορούν κατα το μεγαλύτερο μέρος τους όλες τις κατηγορίες.