Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015

Ο εξ' αναβολής αγώνας της 26/10/2014 που ειχε αρχικά ορισθεί για την Κυριακή 8/3/2015 θα μεταφερθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία μετά το τέλος των αρχικά προγραμματισμένων αγώνων,πιθανότατα αρχές Ιουνίου.Ο τόπος και η ημερομηνία διεξαγωγής του θα ανακοινωθούν έγκαιρα.Οι ημερομηνίες των υπολοίπων αγώνων ισχύουν ως έχουν με επόμενο εκείνο της 29 Μαρτίου 2015.