Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014

Μετά απο ερευνα σχετικά με τα βάρη των διαθέσιμων στην αγορά Μπαταριών LiPO 4S και θεωρώντας οτι δεν πρέπει να μειωθούν οι χρόνοι των 6 και 5 λεπτών στις κατηγορίες ηλεκτρικών MONO B και HYDRO B αντίστοιχα και προκειμένου στους χρόνους αυτούς να μην υπάρχουν προβλήματα το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος των μπαταριών αυξάνεται απο τα 580gr στα  600gr (Κανονισμοί Αγώνων Ηλεκτρικών-1.Κατηγορίες)