Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017

Τη Κυριακή 19 Μαρτίου 2017 οργανώνουμε συνάντηση η οποία πέραν της κοπής της πίτας θα περιλαμβάνει και αγωνιστική δραστηριότητα.

Συγκεκριμένα για τις κατηγορίες ηλεκτρικών MONO B,HYDRO B και βενζίνης FSR-H 35 κάθε αγωνιζόμενος χωριστά θα συμπληρώνει πέντε γύρους (σε πίστα ανάλογη εκείνης των αγώνων του πρταθλήματος) με στόχο την επίτευξη του καλύτερου δυνατού χρόνου,σε δύο ανεξάρτητες προσπάθειες εκ των οποίων θα υπολογίζεται η καλύτερη.

Για τη κατηγορία FSR-O 27 θα πραγματοποιηθεί αγώνας αντοχής διάρκειας 30 λεπτών με τις εξής διαφοροποιήσεις.

1.Θα πρέπει στη διάρκεια του αγώνα να υπάρχει υποχρεωτικά τουλάχιστον ένας ανεφοδιασμός με καύσιμα.

2.Θα είναι δυνατή η περισυλλογή  και η επανεκίνηση ακινητοποιημένου σκάφους (με ευθύνη του αγωνιζόμενου)

3.Επιτρέπεται ο χειρισμός του σκάφους απο δύο άτομα με την αλλαγή μετά από ανεφοδιασμό και εφόσον έχει δηλωθεί πρίν την έναρξη του αγώνα.Στο νικητή κάθε κατηγορίας θα απονεμηθεί κύπελο.

Προυπόθεση για την διεξάγωγή των παραπάνω είναι η συμμετοχή τριών τουλάχιστον σκαφών ανα κατηγορία.

Περισότερες λεπτομέριες σχετικά με την τοποθεσία κλπ θα ανακοινωθούν σύντομα.Σας περιμένουμε.

 

Φιλικά

Team HMBC