Τρίτη 11 Απριλίου 2017

Την Κυριακή 9/4 μετά απο συζήτηση σχετικά με το θέμα των συμμετοχών αποφασίσθηκαν ομόφωνα τα εξής:

1.Συμμετοχή αγώνα για κάθε αγωνιζόμενο παραμένει μόνο η βασική ανεξάρτητα με το σε πόσες κατηγορίες λαμβάνει μέρος.

2.Ο ελάχιστος αριθμός συμμετοχών προκειμένου να πραγματοποιηθεί αγώνας για κάποια κατηγορία ορίζεται στις τρείς.